Eugen d´Albert

Eugène Francis Charles d'Albert se narodil 10.4.1864 ve skotském Glasgow německým rodičům, přičemž matka z otcovy strany byla Francouzka, zemřel 3.3.1932 v lotyšské Rize.
Vzdělával se v hudbě nejprve u Ernsta Pauera v Londýně, zdokonaloval se  u Hanse Richtera ve Vídni a konečně u Franze Liszta ve Výmaru. Nejprve dělal oslnivou kariéru jako pianista; postupně se jí však vzdával ve prospěch skladatelské činnosti.
12.10.1893 v Hoftheater v Karlsruhe se konala premiéra hudební dvouaktové pohádky Der Rubin, libretto napsal sám d´Albert podle pohádkové hry Rubín německého spisovatele a básníka Friedricha Hebbela
28.11.1895 premiéra tříaktové opery Ghismonda v Drážďanech, libretto d'Albert podle Karla Immermanna
11.4.1897 premiéra opery Gernot v Mannheimu, libretto napsal Gustav Kastropp
20.10.1898 ve Fankfurtu nad Mohanem se konala premiéra hudební jednoaktová komedie Die Abreise, libretto napsal Ferdinand Graf von Sporck podle hry Augusta von Steigentescha
17.2.1900 v Hofoper v Berlíně se konala premiéra jednoaktové opery Kain, libretto napsal Heinrich Bulthaupt
20.2.1902 v Königliche Oper v Berlíně se konala premiéra tříaktové opery Der Improvisator, libretto napsal Gustav Kastropp
15.11.1903 se konala v Novém německém divadle v Praze premiéra opery Tiefland
12.11.1905 v Novém německém divadle v Praze se konala premiéra jednoaktové hudební komedie Flauto solo, libretto napsal Hans von Wolzogen
3.12.1907 premiéra čtyřaktové opery Tragaldabas [Der geborgte Ehemann] v Hamburku , libretto napsal Rudolf Lothar
6.11.1909 premiéra tříaktové dramatické opery Izeÿl, libretto napsal Rudolf Lothar podle Armanda Sylvestra a Eugena Moranda
6.2.1912 se konala ve Vídni premiéra tříaktové komické opery Die verschenkte Frau, libretto napsali Rudolf Lothar a  Richard Batka podle díla E. Anthonyho
12.11.1912 se konala ve Vídni premiéra tříaktové opery Liebesketten, libretto napsal Rudolf Lothar podle díla španělského básníka Angela Guimerá
5.3.1916 v Hofoper v Drážďanech se konala premiéra tříaktové opery Die toten Augen, libretto napsali Hans Heinrich Ewers a Marc Henry
10.3.1918 premiéra tříaktové opery Der Stier von Olivera v Lipsku, libretto napsal Richard Batka
26.10.1919 premiéra tříaktové opery Revolutions-hochzeit v Lipsku, libretto napsal Ferdinand Lion
18.5.1921 premiéra tříaktové opery  Scirocco v Darmstadtu, libretto napsali Leo Feld a Karl Michael von Levetzow
31.10.1923 premiéra tříaktové opery Mareike von Nymwegen v Hamburku, libretto napsal Heinrich Alberti
14.11.1926 ve Fankfurtu nad Mohanem se konala premiéra tříaktové opery Der Golem, libretto napsal Ferdinand Lion podle dramatu Arthura Holitschera z roku 1908
1.12.1928 premiéra tříaktové opery Die schwarze Orchidee v lipsku, libretto napsal Karl Michael von Levetzow
29.9.1932 premiéra opery Mister Wu v Drážďanech, operu dokončil Leo Blech, libretto napsal Karl Michael von LevetzowOPERY A-Z:
  Tiefland (Nížina)
 
Ascolti.cz © 2011 - 2018 
Počítadlo přístupů... 
Autor: Ascolti ascolti@ascolti.cz, Design: Pragueweb