Richard Wagner

Narodil se 22.5.1813 v Lipsku jako deváté dítě právníka a ochotnického herce Carla Friedricha Wagnera a pekařovy dcery Johanny Rosiny Wagnerové. Šest měsíců po jeho narození 23.11.1813 mu zemřel otec na tyfus. V srpnu 1814 se Wagnerova matka vdala za herce a básníka Ludwiga Geyera, který se po otcově smrti rodiny ujal. Spekulace, že byl Geyer skutečným Wagnerovým otcem, nebyly nikdy vyvráceny ani potvrzeny. Ještě v roce 1814 se rodina přestěhovala do Drážďan. V šestnácti letech (1829) zažil Wagner Wilhelminu Schröder-Devrientovou ve Fideliovi. Od té doby mu bylo jasné, že se stane hudebníkem a brzy složil první sonáty, smyčcový kvartet a neukončený pokus o první operu Die Hochzeit (Svatba).
 
V roce 1833 se Wagner nechal ovlivnit idejemi spisovatele a publicisty Heinricha Lauba a jeho Mladého Německa, předbřeznového liberálně demokratického hnutí. Poté co byl angažován jako sbormistr würzburského divadla, začal současně komponovat Víly. Jako hudební vedoucí letní sezóny v Bad Lauchstädtu a divadla v Magdeburgu se seznámil s Minnou Planerovou, s níž se v roce 1836 oženil.

1.4.1837 se Wagner stal šéfdirigentem v Královci. Krátce poté se však následkem platební neschopnosti ředitele divadelní provoz zhroutil a Wagner upadl do dluhů. V červnu 1837 se mu podařilo získat dirigentské místo v Rize, kde byl pro své německé věřitele nedosažitelný. Zde v roce 1838 vznikl text a začátek partitury Rienziho. V roce 1839 Wagner místo v Rize ztratil a ze strachu před věřiteli překročil tajně rusko-pruskou hranici a odjel na malé plachetnici Thetis do Londýna. Bouřlivá plavba ho inspirovala k Bludnému Holanďanovi. Léta 1840 a 1841 Wagner prožil v tísnivých materiálních podmínkách v Paříži. Dokončil Rienziho (1840) a Bludného Holanďana (1841).

Wagner, který se vrátil do vlasti, zažil 20.10.1842 v Drážďanech triumfální premiéru Rienziho, za nějž ovšem obdržel pouhých 300 tolarů. Na podzim se poprvé dostal do bližšího kontaktu s Lisztem, dvorním kapelníkem ve Výmaru. Na 2.1.1843 Wagner prosadil v Drážďanech premiéru svého Bludného Holanďana, na jejímž základě byl jmenován královským saským dvorním kapelníkem. Rok 1843 přinesl též přátelství s revolučním spisovatelem a dirigentem Augustem Röckelem. 19.10.1845 byl v Drážďanech poprvé proveden Tannhäuser. V té době se Wagner zabýval přípravnými pracemi k Lohengrinovi a Mistrům pěvcům. V roce 1848 dokončil partituru Lohengrina a napsal první náčrt Siegfriedovy smrti.
 
Prostřednictvím Augusta Röckela se Wagner seznámil s ruským anarchistou Michailem Bakuninem, který prchl do Drážďan po pražském svatodušním povstání. Pod jeho a Röckelovým vlivem se Wagner aktivně podílel na drážďanském květnovém povstání. Svému zatčení, které mělo následovat po potlačení povstání, se vyhnul útěkem s falešným pasem, oklikami se dostal do Švýcarska a odtud do Paříže. Po krátkém pobytu v Paříži se vrátil zpět do Curychu. Společně s manželkou Minnou žil do roku 1858 v curyšském azylu. Zde začal s kompozicí Siegfriedovy smrti.
 
Roku 1852 vznikly prozaické náčrty ke zbývajícím částem Prstenu. Přibližně ve stejné době se Wagner seznámil se zámožným továrníkem a jeho chotí - Ottou a Matyldou Wesendonckovými. Po dokončení veršované verze Prstenu se roku 1853 Wagner pustil do zhudebňování Rýnského zlata. V Paříži se seznámil s Lisztovou šestnáctiletou dcerou Cosimou. V roce 1857 se Wagner nastěhoval do svého azylu na pozemku rodiny Wesendonckových v Curychu-Enge. Tam začal pracovat na Tristanovi a Isoldě. Wagnerova vzrůstající náklonnost k manželce jeho mecenáše Otty Wesendoncka inspirovala první akt Tristana a wesendonckovské písně, jejichž texty napsala Matylda Wesendoncková. 13.3.1861 došlo při pařížské premiéře Tannhäusera ke skandálu, který zorganizoval Jockey-Club; bouře při následujících představeních - bez ohledu na dobrou tržbu - přiměly Wagnera ke stažení díla. Navzdory těžkému zadlužení si zařídil ve Vídni roku 1863 luxusní byt, nakonec byl však nucen před věřiteli 23.3.1864 uprchnout.
 
V této situaci ho ve Stuttgartu zastihl vyslanec, krátce předtím korunovaného, bavorského krále Ludvíka II., který byl velkým Wagnerovým obdivovatelem. Ludvík mu dal k dispozici venkovské sídlo v Kempfenhausenu u Starnberského jezera. Královy peněžní dary Wagnerovi umožnily vyrovnat nejtíživější dluhy. U Starnberského jezera ho navštívila Cosima Bülowová a tam se rozhodli nadále žít společně. Jejich první dítě, dcera Isolda, se narodilo 10.4.1865. 10.6.1865 konečně došlo v Mnichově k původní premiéře Tristana a Isoldy. Krátce poté Wagner pochybil, když se zamíchal do bavorských státních záležitostí. Ludvík II. byl nucen přimět ho k opuštění Bavorska. Wagner v roce 1866 přesídlil do Tribschenu u Lucernu, kde se Cosimě a jemu narodila druhá dcera Eva. V roce 1868 se v Mnichově uskutečnila původní premiéra Mistrů pěvců, 6.6.1870 se narodil Wagnerův syn Siegfried a teprve v červenci byli Cosima a Hans Bülowovi rozvedeni. Církevní sňatek Wagnera s Cosimou se uskutečnil v Curychu 25.8.1870.

V roce 1871 se Wagner rozhodl, že město Bayreuth učiní místem plánovaných festivalů. Rodina se tam přestěhovala již v lednu 1872. 21.11.1874 Wagner ve své bayreuthské vile Wahnfried dokončil Prsten Nibelungův. V létě roku 1876 se po zevrubných přípravách konaly v Bayreuthu první wagnerovské slavnosti, na nichž se uskutečnily původní premiéry oper Siegfried a Soumrak bohů. Na jejich opakování nebylo zprvu ani pomyšlení, protože skončily finančním fiaskem. V Itálii dokončil Wagner roku 1881 partituru Parsifala a o rok později se opět konal letní festival - Wagnerův poslední. 26.7.18882 se v Bayreuthu odehrála původní premiéra Parsifala. V září 1882 odcestoval skladatel s rodinou do Benátek, doufal, že se tam zmírní jeho srdeční potíže, které lékaři nediagnostikovali. Avšak 13.2.1883 ve svém bytě v Palazzo Vendramin na Canale Grande podlehl srdečnímu infarktu. Zemřel v náručí Cosimy a pochován byl v zahradě vily Wahnfried v Bayreuthu.

Dílo a osobnost Richarda Wagnera nikdy neztratily na přitažlivosti stejně jako na odpudivosti. Thomas Mann patřil k těm velkým Němcům, jimž fenomén Wagner nedal celý život pokoj. Jeho slavný esej z roku 1933 začíná takto: Trpící a veliký jako devatenácté století, jehož je dokonalým výrazem, stojí duchovní postava Richarda Wagnera před mýma očima. Fyziognomicky zbrázděna všemi svými rysy, přetížena všemi svými pudy, tak ho vidím a sotva jsem schopen odlišit lásku k jeho dílu, tak velkolepě problematickému, mnohoznačnému a fascinujícímu fenoménu tvůrčího světa, od lásky ke století, jehož velkou část vyplnil jeho život, ten neklidně těkavě týraný, posedlý a zneuznaný život, končící v lesku světovosti.
 
1832
pokus o první operu; látku pro libretto si Wagner zvolil z díla Johanna Gustava Gottlieba Büschinga zasvěceného rytířstvu Ritterzeit und Ritterwesen, zhudebnění pod názvem Die Hochzeit (Svatba) ale zůstalo u počáteční skici
1834
ve Würzburgu vznikla první Wagnerova opera Die Feen (Víly), jejíž premiéra se konala až pět po autorově smrti, 29.6.1888 v mnichovském Dvorním divadle
29.3.1836
v Stadttheater v Magdeburgu uvádí Wagner svou operu Das Liebesverbot ještě pod názvem Die Novize von Palermo
20.10.1842
v Königlich Sächsisches Hoftheater v Drážďanech je uvedena triumfální premiéra opery Rienzi, der letzte der Tribunen
2.1.1843
v Královském saském dvorním divadle v Drážďanech je za řízení skladatele uvedena premiéra opery Der fliegende Holländer
19.10.1845
v Královském saském dvorním divadle v Drážďanech je uvedena premiéra opery Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg, vedení tohoto slavného operního domu ji označilo za naprostou jevištní katastrofu
28.8.1850
ve Výmaru pod taktovkou Franze Liszta se uskutečnila premiéra opery Lohengrin
1859
Wagner dokončil operu Tristan und Isolde, jejíž premiéra se konala až 10.6.1865 v mnichovském Königlichen Hof- und Nationaltheater
13.3.1861
v pařížské opeře byla uvedena premiéra zrevidované verze opery Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg
21.6.1868
v mnichovském Königlichen Hof- und Nationaltheater byla uvedena premiéra opery Die Meistersinger von Nürnberg
13-17.8.1876
byl otevřen bayreuthský festivalový dům prvním kompletním uvedením tetralogie Der Ring des Nibelungen, na naléhání Ludvíka II. Bavorského se již předtím uskutečnily samostatné premiéry Rýnského zlata a Valkýry
22.9.1869
premiéra opery Das Rheingold (Rýnské zlato) v mnichovském Národním divadle
26.6.1870
premiéra opery Die Walküre (Valkýra) v mnichovském Národním divadle
16.8.1876
Siegfried
17.8.1876
Götterdämmerung (Soumrak bohů)
26.7.1882
pod vedením Hermanna Leviho byla uvedena v bayreuthském festivalovém domě premiéra opery ParsifalOPERY A-Z:
  Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo (Zákaz lásky aneb Novicka z Palerma)
  Der Fliegende Holländer (Bludný Holanďan)
  Die Feen (Víly)
  Die Meistersinger von Nürnberg (Mistři pěvci norimberští)
  Lohengrin
  Parsifal
  Rienzi, der letzte der Tribunen (Rienzi, poslední tribun)
  Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburgu)
 
Ascolti.cz © 2011 - 2018 
Počítadlo přístupů... 
Autor: Ascolti ascolti@ascolti.cz, Design: Pragueweb