Pietro Antonio Cesti

Italský skladatel, dvorní kapelník v Innsbrucku a do roku 1658 františkánský mnich Pietro Antonio Cesti se narodil 5.8.1623 v Arezzu u Florencie a zemřel 14.10.1669 v Benátkách.

Patřil k nejvýznamnějším operním skladatelům v letech po Monteverdiho smrti a získal mezinárodní věhlas.
V letech 1645 až 1649 byl chrámovým kapelníkem v toskánské Volteře, od roku 1652 kapelníkem arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Vedle toho působil v letech 1659 až 1662 jako tenor v římské Sixtinské kapli. Poté odešel jako císařský místokapelník do Vídně.
Na dvorech Florencie a Benátek, Insbrucku a Vídně byly uvedeny premiéry jeho oper.
premiéra
název opery město divadlo libretto
20.1.1649
Orontea Benátky Teatro Santi Apostoli
1651
Alessandro vincitor di se stesso Benátky Teatro Santi Giovanni e Paolo Francesco Sbarra
1651
Il Cesare amante Benátky Teatro Grimano Ardio Rivarota (Dario Varotari)
1654
La Cleopatra Innsbruck
4.11.1655
L'Argia Innsbruck Apollonio Apolloni
1657
La Dori Innsbruck Hof-Saales Apollonio Apolloni
4.6.1662
La magnanimità d'Alessandro Innsbruck Francesco Sbarra
13.2.1666
Il Tito Benátky Teatro Grimano Nicolo Beregan
12.7.1666
Nettuno e Flora festeggianti Vídeň Hoftheater Francesco Sbarra
19.2.1667
Le disgrazie d'Amore Vídeň karneval Francesco Sbarra
9.7.1667
La Semirami Vídeň Giovanni Andrea Moniglia
13.-14.7.1668
Il pomo d'oro Vídeň Hoftheater Francesco Sbarra
1669
Genserico Benátky

 
Ascolti.cz © 2011 - 2018 
Počítadlo přístupů... 
Autor: Ascolti ascolti@ascolti.cz, Design: Pragueweb